LEA

De Lokale Educatieve Agenda (LEA) beschrijft het lokale beleid met betrekking tot
de ontwikkeling van de lokale jeugd van 0 tot 23 jaar.

Elke gemeente kent haar eigen LEA. Door onderlinge afstemming en samenwerking tussen de betrokken partners wordt inhoud en vorm gegeven aan onder andere het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie en het bestrijden van ontwikkelachterstanden.

Klik hieronder op de gemeente waarvan je de LEA in wil zien.