Noord 1

Tilburg Noord 1 (Stokhasselt) vormt samen met Noord 2 (Heikant en Quirijnstok) een stadsdeel dat zeer divers is. In heel Noord wonen meer dan 120 verschillende nationaliteiten. Noord 1 heeft een groene uitstraling, maar kent ook haar uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. De wijk kent daarom een PACT-aanpak (People Acting in Community Together). In deze aanpak ligt de focus op plekken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. De bedoeling van de PACT-aanpak is dat in 2040 de leefbaarheid, in de breedte van het woord, op het niveau zit van het stedelijk gemiddelde.

Kortom: Een multiculturele groene wijk dat haar haar kansen en uitdagingen niet uit de weg gaat.

Buurtgegevens en -data

Omgevingsmanager
De omgevingsmanagers houden zich overal bezig met de plannen voor de lange termijn binnen Noord 1. Via deze link zijn de contactgegevens van de omgevingsmanagers te vinden.

Wijkagenda
De wijkagenda richt zich op de middellange en lange termijn. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen der wijk en de gemeente, en tussen de diverse thema’s die spelen in de wijk.

Uw wijk in cijfers
Vind hier de cijfers per wijk (infographic) op het gebied van inwoners, wonen, zorg, veiligheid en duurzaamheid.

Basis- en middelbare scholen in de buurt Noord 1