Noordhoek

Noordhoek is een buurt  in Tilburg ten westen van het centrum en wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn. In Noordhoek  kunnen mensen prettig wonen en met het Spoorpark om de hoek elkaar ontmoeten of sporten.

Kortom: Een wijk waar reuring en rust samengaan.

Buurtgegevens en -data

Omgevingsmanagers
De omgevingsmanagers houden zich vooral bezig met de plannen voor de lange termijn binnen Noordhoek. Via deze link zijn de contactgegevens van de omgevingsmanagers te vinden.

Wijkagenda
De wijkagenda richt zich op de middellange en lange termijn. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen de wijk en de gemeente, en tussen de diverse thema’s die spelen in de wijk.

Uw wijk in cijfers
Vind hier de cijfers per wijk (infographic) op het gebied van inwoners, wonen, zorg, veiligheid en duurzaamheid.

Basis- en middelbare scholen in de buurt Noordhoek