Oud Noord

De buurt Oud-Noord is omsloten door de Ringbaan West, het Wilhelminakanaal en het spoor. De populatie is een goede afspiegeling van Tilburg: zeer divers. De buurt bestaat uit zeven wijken, waarvan Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt en Loven Zuid aandachtswijken zijn. In Oud Noord bevinden zich zeven basisscholen, verdeeld over negen onderwijslocaties, van vier verschillende onderwijsbesturen (Opmaatgroep, Pallas, Tangent en Xpect Primair). Hiernaast zijn er 13 georganiseerde kinderopvanglocaties gehuisvest. Het is een veelzijdige buurt betreft leerrijke plekken, zoals de Spoorzone en diverse musea. Ook verschillende (maatschappelijke) partners vanuit zorg, welzijn en veiligheid zijn in deze buurt vertegenwoordigd.

Kortom: Een bont gezelschap, ieder uniek in zijn soort. Dát is de kracht van Oud Noord!

Wijkregisseur

Tilburg heeft wijkregisseurs. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het de wijkregisseur van uw buurt weten.

Buurtgegevens en -data

Omgevingsmanagers
De omgevingsmanagers houden zich vooral bezig met de plannen voor de lange termijn binnen Oud Noord. Via deze link zijn de contactgegevens van de omgevingsmanagers te vinden.

Wijkagenda
De wijkagenda richt zich op de middellange en lange termijn. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen de wijk en de gemeente, en tussen de diverse thema’s die spelen in de wijk.

Uw wijk in cijfers
Vind hier de cijfers per wijk (infographic) op het gebied van inwoners, wonen, zorg, veiligheid en duurzaamheid.

Basis- en middelbare scholen in de buurt Oud Noord